NY ADRESS I KÖPENHAMN

We Digitizes Köpenhamnsavdelningar, Visibility Goup och Scriptomist, har flyttat från Stora Regnegade till Gothersgade 103. Lokalerna var inte längre stora nog för att rymma de numera över 50 medarbetarna. Nu har avdelningarna plats att växa i de 500 kvm stora lokalerna bredvid Kongens Have. Vi välkomnar kunder och samarbetspartners att komma förbi och ta en…

WeSibility

We Digitize samlare Visibility Group

We Digitize ApS har ingått ett avtal med Grodt Capital ApS för att förvärva 100 % av tillgångarna i Visibility.Group ApS, en av Danmarks största SEO-byråer, specialiserade på advertorials och link-building.    Förvärvet sker efter att i flera år samexisterat på en snabbt växande marknad som konkurrenter. Båda företagen har varit väl medvetna om att volym är avgörande för att kunna accelerera en verksamhet till dess fulla potential,…